Werkomschrijving / bestek

Een goed eindresultaat vraagt om een goede voorbereiding. Dit betekent ontwerp, planvorming, tekenwerk, etcetera. Vervolgens worden al deze onderdelen vastgelegd in een werkomschrijving / bestek.

Een werkomschrijving / bestek dient als basisinformatie voor de aanbesteding richting aannemer(s). Het is de onderlegger voor het project, waarmee de betrokken partij(en) eenduidige gegevens hebben. Hierop wordt de prijsvorming gebaseerd en worden gedurende het project de normen en eisen gecontroleerd.

Ook bij bepaalde subsidie- of financieringsaanvragen wordt gevraagd om een (verkorte) versie van de werkomschrijving / bestek. Dit om de verstrekker te tonen hoe tegen het werk aangekeken wordt en of er een vereist niveau gehaald wordt.

De bouw werkt met de zogenoemde STABU systematiek. Dit is ook de systematiek, waarin een werkomschrijving / bestek wordt opgesteld. Indien noodzakelijk of gewenst, kunnen wij het document ook onder officiële licentie aanleveren.

Kortom, om onverwachte verrassingen en tegenvallers te voorkomen, is een werkomschrijving / bestek een belangrijk document. Alle betrokken partijen spreken hiermee dezelfde taal en heeft de gegevens zwart-op-wit beschikbaar.