Vergunningen

U bezit een (Rijks)monument, gemeentelijk monument, beschermd dorpsgezicht, historisch beeldbepalend pand.....en heeft (ver)bouwplannen. Wat mag wel, wat mag niet, waar is een vergunning voor nodig, wat houdt zo'n traject in....??

Behalve uw ideeën en ontwerp, zal de vergunningsverstrekker vragen om toelichting, plan van aanpak, werkwijze, gebruik van materialen, gedegen tekenwerk, kostenbegroting en vaak ook een mondelinge onderbouwing tegenover de (monumenten)commissie.

Vaak vraagt het ook nauwkeurig speurwerk in bestemmingsplan(nen) om zeker te zijn van de (on)mogelijkheden.

Tijdens dit traject mag u op onze ondersteuning rekenen, wij vertalen uw wensen richting de vergunningsverstrekkende instantie en verwerken diens feedback weer in de plannen/tekeningen.

Gedurende de fase van uitvoering zijn de vergunningsstukken ook vereist en aanwezig bij de uitvoerend aannemer.

Zo komen we met elkaar tot het gewenste en meest ideale eindresultaat, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.