SubsidieS & financiering

Het bezit van een (Rijks)monument is een grote trots! De overheid deelt deze trots en wil graag dat het nationaal erfgoed in stand gehouden wordt. Om die reden zijn er verschillende financiële voorzieningen, waar een (Rijks)monumenteigenaar gebruik van mag maken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag inzicht wil hebben in de financiële mogelijkheden om uw (ver)bouwplannen en/of onderhoud te kunnen bekostigen. Vraag gerust om onze assistentie!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt o.a. de Sim- en woonhuissubsidieregeling (voor structureel onderhoud) en de Herbestemmingssubsidie (voor de haalbaarheid tot herbestemmen van een Rijksmonument). Hiertoe dient een volledige aanvraag ingediend te worden, onderbouwd door een bouwkundig rapport en formulieren.


Subsidie voor Rijksmonumentale woonhuizen:

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuwe regeling voor Rijksmonumentale woonhuizen, anders dan de categorie die aanspraak mogen maken op de Sim subsidieregeling.

Deze regeling is ter vervanging van de fiscale aftrek bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden, welke tot 31 december 2018 van kracht was.

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, is een aanvraag benodigd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierbij assisteren wij u uiteraard graag.Sim-subsidie voor Rijksmonumenten, geen woonhuis zijnde:

De Sim subsidieregeling (voorheen Brim subsidie geheten) is door de overheid in het leven geroepen, met als doel het in stand houden van de monumentale rijkdommen van ons land. De regels en voorwaarden zijn sinds de "Brim 2013" regeling veranderd.

Ieder jaar, in de periode tussen 1 februari en 31 maart is het mogelijk voor alle niet-woonhuis Rijksmonumenten om de subsidie-aanvraag voor de "Sim" in te dienen. Hiervoor is een uitgebreide aanvraag noodzakelijk, welke voldoet aan de door de RCE (= Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gestelde eisen en voorwaarden.

De hoogte van de Sim-subsidie is gebaseerd op de herbouwwaarde (HBW) van het Rijksmonument.


Overige subsidies:

Er bestaan diverse vormen en mogelijkheden qua subsidies. Afhankelijk van uw situatie, maar ook locatie, kunnen we voor u uitzoeken welke subsidies mogelijk zijn en deze aanvraag ook verzorgen.Nationaal Restauratie Fonds (NRF):

Het Nationaal Restauratie Fonds ondersteunt al 30 jaar monumenteigenaren. Bijvoorbeeld middels een hypotheek of laagrentende lening.