MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan)

Met een MJOP heeft u een overzichtelijk en helder leesbaar document in handen, wat een strategisch hulpmiddel is om het onderhoud op lange termijn in kaart te brengen. Bovendien smeert u de onderhoudskosten uit over meerdere jaren en voorkomt hiermee piekmomenten of onverwachte gebreken.

Het doel is uiteraard om het onderhoudsniveau van uw pand/object te handhaven, of -liever nog- naar een hoger niveau te tillen. Zodoende zullen uw onderhoudskosten in de toekomst beter beheersbaar blijven.

Een Meer Jaren Onderhouds Plan bestaat uit een inspectierapport voor de actuele staat van onderhoud. Met daarbij een gebrekenrapportage, fotomateriaal en een kostenbegroting voor de te verwachten kosten. Dit uitgespreid over bijvoorbeeld een termijn van 6 jaar. Een MJOP kan opgesteld worden voor interieur en/of exterieur en maakt ook vaak onderdeel uit van een subsidie- of financiële aanvraag.