Jaarlijkse inspectie / controle

Het (jaarlijks) monitoren helpt de toekomst van uw monumentale bezit te waarborgen. Hier assisteren wij u bij, om het overzicht te houden en planmatig bijvoorbeeld uw onderhoud in te plannen.

Ook dit betreft een combinatie van bouwkundig en financieel inzicht, hoe staat uw pand er bouwkundig bij, wat valt er aan werkzaamheden te verwachten en wat zijn hierbij de te verwachten kosten?

Wederom komen hier diverse facetten voorbij, we verzorgen de rapportage, maar ook de toelichting, advies en richtlijn. Zodoende heeft u hiermee een tastbaar en realistisch beeld.

Een jaarlijkse inspectie / controle kan ook een vereiste zijn, richting bijvoorbeeld subsidieverstrekker of andere instelling. Hiermee wordt een tussen- of eindverantwoording afgelegd, van de verrichte werkzaamheden voor het verstrekte budget.

Bovendien kan een (tussen)controle prettig zijn, als er bijzondere wijzigingen zijn in uw pand of gebruik. U stelt prijs op een check, of er is een bouwkundig vraagstuk, waarbij u prijs stelt op onze expertise.