Aanbesteding / bouwteam

Met uw complete aanvraag benaderen we de aannemers(s) en nodigen deze uit voor de aanbesteding of deelname in een bouwteam.

Aan de deelnemende aannemer(s) worden het opgestelde tekenwerk, werkomschrijving/bestek en overige documenten verstrekt. In de aangegeven periode vindt de prijsvorming plaats, waarbij men tevens in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens een moment van aanwijzing het pand te bezoeken en vragen te stellen.

Uiterlijk op de vastgestelde datum leveren de deelnemende partij(en) de prijsoffertes in. Wij zullen deze offertes vervolgens gaan spiegelen, om daarmee een eerlijk vergelijk te maken. Ten eerste op prijs, maar uiteraard ook op volledigheid van de offertes en eventueel een plan van aanpak.

In onderling overleg met u bepalen we aan welke aannemer het werk gegund zal worden. De afgevallen partijen zullen we informeren, met de gekozen partij zullen we de contractvorming vastleggen, waarmee de opdracht verstrekt is.

Tijdens een project in bouwteam wordt specifiek vastgelegd welke inbreng vanuit aannemer(s) vereist is en onderdeel vormt van de opdracht. Daarmee wordt het een gezamenlijk traject, met gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Alle stukken en contractvorming zijn natuurlijk belangrijke documenten in het proces van uitvoering. Het is een bouwtechnische, maar ook juridische onderlegger, ook weer met als doel om alle gegevens en afspraken eenduidig en helder vast te hebben staan.