Aanbesteding

Wij adviseren normaliter om ieder project aan te besteden. Dit betekent - op basis van identiek tekenwerk, werkomschrijving/bestek, aanvraaggegevens - bijvoorbeeld 3 aannemers worden uitgenodigd voor deelname aan het project.

Aan de deelnemende aannemers worden exact dezelfde stukken en documenten verstrekt. In de aangegeven periode vindt de prijsvorming plaats, waarbij men tevens in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens een moment van aanwijzing het pand te bezoeken en vragen te stellen (ofwel schriftelijk in te dienen).

Deze eventueel aanvullende gegevens worden tevens aan alle partijen verstrekt. Voor de vastgestelde datum leveren de deelnemende partijen hun prijsoffertes in. Wij zullen deze offertes vervolgens gaan spiegelen, om daarmee een eerlijk vergelijk te maken. Ten eerste op prijs, maar uiteraard ook op volledigheid van de offertes en eventueel een plan van aanpak.

Wij adviseren u als opdrachtgever welke van de meeschrijvende partijen naar onze mening het best uit de bus komt. In onderling overleg met u bepalen we aan welke aannemer het werk gegund zal worden. De afgevallen partijen zullen we informeren, met de gekozen partij zullen we de contractvorming vastleggen, waarmee de opdracht verstrekt is.

De aanbestedingsstukken en contractvorming zijn natuurlijk belangrijke documenten in het proces van uitvoering. Het is een bouwtechnische, maar ook juridische onderlegger, ook weer met als doel om alle gegevens en afspraken eenduidig en helder vast te hebben staan.