WERKOMSCHRIJVING / BESTEK

Een goed eindresultaat vraagt om een goede voorbereiding. Dit betekent ontwerp, planvorming, tekenwerk, etcetera. Vervolgens worden al deze onderdelen vastgelegd in een werkomschrijving / bestek.

Een werkomschrijving / bestek dient o.a. als basisinformatie richting aannemer(s). Het is de onderlegger voor het project, waarmee de betrokken partijen eenduidige uitgangspunten hebben. Hierop wordt de prijsvorming gebaseerd en worden gedurende het project de normen en eisen gecontroleerd.

Ook bij bepaalde subsidie- of financieringsaanvragen wordt gevraagd om een (verkorte) versie van de werkomschrijving / bestek. Dit om aan te tonen hoe tegen het werk aangekeken wordt en of er een vereist niveau gehaald wordt.


Onderdelen die aan bod komen zijn bouwmethodiek, garantiebepalingen, materiaalgebruik, veiligheidsmaatregelen en uitgangspunten qua hoeveelheden. Belangrijke zaken voor de voorbereiding, offertefases, maar uiteraard ook de uiteindelijke uitvoering.

De bouwbranche werkt met name volgens de zogenoemde STABU systematiek. Dit is ook de systematiek, waarin wij een werkomschrijving / bestek opstellen. Indien noodzakelijk of gewenst, kunnen wij het document ook onder officiële licentie aanleveren.

Alle betrokken partijen spreken hiermee letterlijk dezelfde taal en hebben de noodzakelijke gegevens zwart-op-wit beschikbaar. Dit voorkomt ook onverwachte verrassingen, tegenvallers en vervelende discussies.