VERGUNNINGSAANVRAGEN

U bezit een (Rijks)monument, gemeentelijk monument, beschermd dorps- of stadsgezicht, historisch beeldbepalend pand.....en heeft (ver)bouwplannen. Wat mag wel, wat mag niet, waar is een vergunning voor nodig, wat houdt zo'n traject in?

Behalve uw ideeën en ontwerp, zal de vergunningsverstrekker vragen om toelichting, plan van aanpak, werkwijze, materiaalgebruik, gedegen tekenwerk, kostenbegroting en vaak ook een mondelinge onderbouwing tegenover de (monumenten)commissie. En uiteraard moeten de plannen passend zijn conform het Bouwbesluit.


Vaak vraagt het ook nauwkeurig speurwerk in bestemmingsplan(nen) om zeker te zijn van de (on)mogelijkheden.

Tijdens dit traject mag u op onze ondersteuning rekenen. Wij vertalen uw wensen richting de vergunningsverstrekkende instantie en verwerken diens feedback weer in de plannen/tekeningen.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zijn de vergunningsstukken vereist en dienen aanwezig te zijn bij de uitvoerend aannemer.