TOEZICHTHOUDING & DIRECTIEVOERING

De voorbereidingen zijn afgerond, alle plannen gemaakt, tekeningen opgesteld, werkomschrijving / bestek geschreven, aanbesteding voltooid, bouwteam geformeerd, partijen gecontracteerd.....nu kan het "echte" werk beginnen!

Een spannende en belangrijke fase, waarin tot uitwerking komt wat tot nu toe bedacht en voorbereid is. Des te belangrijker om er ook voor te zorgen dat de uitvoering niet tegenvalt en overeen komt met uw wensen en eisen.

Tijdens de uitvoering houden wij voor u het toezicht, zowel bouwkundig, technisch als ook financieel. We beantwoorden vragen, denken mee in oplossingen en overleggen met de betrokken partijen. We zorgen er voor dat het project soepel verloopt, tegenvallers voorkomen worden en de gestreefde opleverdatum ook werkelijk gehaald wordt.


Financiële bewaking vormt een belangrijk onderdeel van deze fase. Voor aanvang van de uitvoering is met de aannemer een bedrag contractueel vastgelegd. Het bewaken van de geleverde diensten, het vereiste kwaliteitsniveau én voor het afgesproken tarief is de taakstelling, ook voor ons. Aanvullende werkzaamheden worden nooit zonder toestemming uitgevoerd. Als er werkzaamheden komen te vervallen, worden deze op het tarief in mindering gebracht.

Tijdens deze bijzondere fase houden we nauw contact, uiteraard ook met u. Regelmatige bouwvergaderingen, verslaglegging, overleg en eventuele wijzigingen, vaste onderdelen van dit traject. Met elkaar werken we toe naar het geweldige moment, de opleverdatum! Trots met elkaar kijkend naar het eindresultaat en terugkijkend naar een prettige samenwerking en project!