MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Met een MJOP heeft u een overzichtelijk en helder leesbaar document in handen. Het is een strategisch hulpmiddel om het onderhoud en daarmee gepaard gaande kosten op lange termijn in kaart te brengen. Bovendien smeert u de onderhoudskosten uit over meerdere jaren en voorkomt u hiermee piekmomenten of onverwachte (financiële) tegenvallers.

Het doel is uiteraard om het onderhoudsniveau van uw pand te handhaven, of -liever nog- naar een hoger niveau te tillen.Zodoende zullen uw onderhoudskosten in de toekomst beter beheersbaar blijven.

Een MeerJaren OnderhoudsPlan bestaat uit een inspectierapport voor de actuele staat van onderhoud. Met daarin een gebrekenrapportage, fotomateriaal en een kostenbegroting voor de te verwachten kosten.

Dit uitgespreid over een termijn van bijvoorbeeld 10 jaar. Een MJOP kan opgesteld worden voor interieur en/of exterieur en maakt ook vaak onderdeel uit van een subsidie- of financiële aanvraag.