AANBESTEDING / BOUWTEAM

Met uw complete aanvraag benaderen we de aannemer(s) en nodigen deze uit voor de aanbesteding of deelname in een bouwteam.

Aan de deelnemende aannemer(s) wordt het opgestelde tekenwerk, werkomschrijving / bestek en overige documenten verstrekt. In de aangegeven periode vindt de prijsvorming plaats, waarbij men tevens in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens een moment van aanwijzing het pand te bezoeken en vragen te stellen.

Uiterlijk op de vastgestelde datum leveren de deelnemende partij(en) hun prijsoffertes in. Wij zullen deze offertes vervolgens gaan spiegelen, om daarmee een eerlijk vergelijk te maken. Ten eerste op prijs, maar uiteraard ook op volledigheid van de offertes en eventueel een plan van aanpak.

Zijn er hiaten in de offertes, dan zullen we dit signaleren en waar mogelijk / nodig laten completeren.


In geval van een aanbesteding bepalen we in onderling overleg met u aan welke aannemer het werk gegund zal worden. De afgevallen partijen zullen we informeren, met de gekozen partij zullen we de contractvorming vastleggen, waarmee de opdracht verstrekt is.

Tijdens een project in bouwteam wordt de gekozen aannemer vanaf het vroege begin betrokken in het project. Hierbij wordt een actieve bijdrage verwacht van deze partij, met gedeelte verantwoordelijkheid. Dit vraagt om inbreng in het bouwtraject, maar ook op budgettair niveau. Oftewel, een gezamenlijk traject met een gezamenlijk einddoel.

Tenslotte zijn alle stukken en contractvorming belangrijke documenten in het proces van uitvoering. Het zijn bouwtechnische, maar ook juridische onderleggers, ook weer met als doel om alle gegevens en afspraken eenduidig en helder vast te hebben staan.